Ông lão khởi kiện, đòi công ty xổ số bồi thường 40 tỉ đồng

Ông N (đứng, áo xanh) khởi kiện công ty xổ số xâm phạm bản quyền. Ảnh: V.Dũng.
Ông N (đứng, áo xanh) khởi kiện công ty xổ số xâm phạm bản quyền. Ảnh: V.Dũng.
Ông N (đứng, áo xanh) khởi kiện công ty xổ số xâm phạm bản quyền. Ảnh: V.Dũng.
Lên top