Ông lão hom hem giả danh quân nhân đi lừa đảo, lừa tình

Chân dung bị can lừa đảo. Ảnh: HP.
Chân dung bị can lừa đảo. Ảnh: HP.
Chân dung bị can lừa đảo. Ảnh: HP.
Lên top