Ông lão bảo vệ thoát chết dưới đòn ác của kẻ trộm

Nguyễn Tiến Anh - Kẻ trộm tấn công bảo vệ. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Tiến Anh - Kẻ trộm tấn công bảo vệ. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Tiến Anh - Kẻ trộm tấn công bảo vệ. Ảnh: V.Dũng.
Lên top