Ông Đoàn Nguyên Đức liên quan gì đến công ty của con trai ông Trần Bắc Hà?

Chuồng trại bỏ hoang tại dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà.
Chuồng trại bỏ hoang tại dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà.
Chuồng trại bỏ hoang tại dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà.
Lên top