Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại

Ông Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh TTXVN
Ông Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh TTXVN