Ông Đinh La Thăng nộp 4,5 tỉ đồng trong tổng số 630 tỉ đồng thi hành án

Lên top