Ông Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Bị cáo Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN.
Bị cáo Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN.
Bị cáo Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN.