Ông Đào Thịnh Cường được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội

Tân Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội - Đào Thịnh Cường (ôm hoa) tại buổi lễ công bố, bổ nhiệm. Ảnh: Viện KSND TP.Hà Nội.
Tân Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội - Đào Thịnh Cường (ôm hoa) tại buổi lễ công bố, bổ nhiệm. Ảnh: Viện KSND TP.Hà Nội.
Tân Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội - Đào Thịnh Cường (ôm hoa) tại buổi lễ công bố, bổ nhiệm. Ảnh: Viện KSND TP.Hà Nội.
Lên top