Ông chủ tiệm sửa xe bị bạn nhậu đâm chết sau hai lần cự cãi