"Ông chủ" thu gom 600kg khẩu trang, thiết bị y tế đã qua sử dụng khai gì?

Hiện trường 620kg khẩu trang và thiết bị y tế đã qua sử dụng bị cơ quan chức năng phát hiện tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: CACC
Hiện trường 620kg khẩu trang và thiết bị y tế đã qua sử dụng bị cơ quan chức năng phát hiện tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: CACC
Hiện trường 620kg khẩu trang và thiết bị y tế đã qua sử dụng bị cơ quan chức năng phát hiện tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: CACC
Lên top