Ông chủ Nhật Cường “ngồi không” hưởng lợi gần 20 tỉ như thế nào?

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy không có năng lực số hoá song vẫn trúng thầu, rồi hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy không có năng lực số hoá song vẫn trúng thầu, rồi hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy không có năng lực số hoá song vẫn trúng thầu, rồi hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Lên top