Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông chủ dí súng dọa bắn nữ công nhân