Ông chủ đa cấp Thiên Rồng Việt chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư ra sao?

Trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: CTV.
Trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: CTV.
Trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: CTV.
Lên top