Ớn lạnh lời khai của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước SVĐ Mỹ Đình

Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan công an.
Lên top