Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ cổ vật bị bắt do vi phạm giao thông

Chiếc Kiệu Mẫu tại đình làng Hoàng Châu, huyện Cát Hải được lực lượng công an thu hồi. Ảnh: CACC.
Chiếc Kiệu Mẫu tại đình làng Hoàng Châu, huyện Cát Hải được lực lượng công an thu hồi. Ảnh: CACC.
Chiếc Kiệu Mẫu tại đình làng Hoàng Châu, huyện Cát Hải được lực lượng công an thu hồi. Ảnh: CACC.
Lên top