Nước mắt thiếu phụ khi chồng mang tội giết người

Lò Văn Cung - được xem xét giảm nhẹ với tội Giết người vì bị hại cũng có một phần lỗi. Ảnh: V.Dũng.
Lò Văn Cung - được xem xét giảm nhẹ với tội Giết người vì bị hại cũng có một phần lỗi. Ảnh: V.Dũng.
Lò Văn Cung - được xem xét giảm nhẹ với tội Giết người vì bị hại cũng có một phần lỗi. Ảnh: V.Dũng.
Lên top