Núi Chín Khúc bị “xẻ” như thế nào dưới tay cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng. Ảnh: P.T
Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng. Ảnh: P.T
Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng. Ảnh: P.T
Lên top