Nửa đêm, pháo lậu vượt sông Sê Pôn để vào nội địa Việt Nam

Đối tượng vận chuyển pháo lậu tại cơ quan chức năng. Ảnh: CS.
Đối tượng vận chuyển pháo lậu tại cơ quan chức năng. Ảnh: CS.
Đối tượng vận chuyển pháo lậu tại cơ quan chức năng. Ảnh: CS.
Lên top