Nữ Việt kiều kiện 9 tờ báo VN đăng clip “nhạy cảm” của Đại đức Thích Chúc Minh

Luật sư Lê Thanh Sơn - người đại diện theo ủy quyền cho chùa Từ Tôn
Luật sư Lê Thanh Sơn - người đại diện theo ủy quyền cho chùa Từ Tôn
Luật sư Lê Thanh Sơn - người đại diện theo ủy quyền cho chùa Từ Tôn
Lên top