Nữ tiểu thương mua bán 2.000 tỉ đồng hóa đơn "đỏ"

Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Lên top