Nữ quái vác bụng bầu thực hiện hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh

"Nữ quái bụng bầu" Nguyễn Thị Hằng gây ra hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp
"Nữ quái bụng bầu" Nguyễn Thị Hằng gây ra hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp
"Nữ quái bụng bầu" Nguyễn Thị Hằng gây ra hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top