Nữ quái mặc trang phục công an để lừa đảo "chạy án"

Bị can Trần Thị Thanh Hoa. Ảnh: Công an Hà Nội.
Bị can Trần Thị Thanh Hoa. Ảnh: Công an Hà Nội.
Bị can Trần Thị Thanh Hoa. Ảnh: Công an Hà Nội.
Lên top