Nữ quái giả bác sĩ bệnh viện Bạch Mai chiếm đoạt trăm triệu đồng

Trần Thị Thanh Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: P.D.
Trần Thị Thanh Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: P.D.
Trần Thị Thanh Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: P.D.
Lên top