Nữ quái cầm đầu đường dây rút trộm tiền ngân hàng

Cơ quan công an lấy lời khai của 3 đối tượng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh. Đ.Tuấn.
Cơ quan công an lấy lời khai của 3 đối tượng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh. Đ.Tuấn.
Cơ quan công an lấy lời khai của 3 đối tượng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh. Đ.Tuấn.
Lên top