Nữ quái cầm đầu đường dây ma tuý trộn bột với heroin để bán

Tang vật trong đường dây ma tuý do Trang cầm đầu, bị thu giữ. Ảnh: Đ.Tuấn.
Tang vật trong đường dây ma tuý do Trang cầm đầu, bị thu giữ. Ảnh: Đ.Tuấn.
Tang vật trong đường dây ma tuý do Trang cầm đầu, bị thu giữ. Ảnh: Đ.Tuấn.
Lên top