Nữ Phó hiệu trưởng trường cao đẳng Nghề Cần Thơ bị bắt

Nữ Phó Hiệu trưởng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ. Ảnh: Bộ Công an.
Nữ Phó Hiệu trưởng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ. Ảnh: Bộ Công an.
Nữ Phó Hiệu trưởng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top