Nữ nhân viên tại quán Phúc XO khai không có lương, sống bằng tiền "bo"

Bị cáo Trần Thị Quỳnh (thứ 2, hàng đầu từ trái sang) tại phiên toà sáng 16.6.
Bị cáo Trần Thị Quỳnh (thứ 2, hàng đầu từ trái sang) tại phiên toà sáng 16.6.
Bị cáo Trần Thị Quỳnh (thứ 2, hàng đầu từ trái sang) tại phiên toà sáng 16.6.
Lên top