Nữ luật sư chỉ định và câu chuyện trắc ẩn phía sau những phiên toà

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh (bên phải) tại một phiên tòa.
Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh (bên phải) tại một phiên tòa.
Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh (bên phải) tại một phiên tòa.
Lên top