Nữ luật gia Trần Thị Ngọc Nga được xin lỗi, minh oan sau 11 năm

Bà Trần Thị Ngọc Nga tại buổi cải chính công khai xin lỗi. Ảnh: Anh Tú
Bà Trần Thị Ngọc Nga tại buổi cải chính công khai xin lỗi. Ảnh: Anh Tú
Bà Trần Thị Ngọc Nga tại buổi cải chính công khai xin lỗi. Ảnh: Anh Tú
Lên top