Nữ Giám đốc tặng quà Tết bằng pháo hoa nổ

Công an làm việc với nữ giám đốc tặng bạn pháo hoa nổ. Ảnh: CACC.
Công an làm việc với nữ giám đốc tặng bạn pháo hoa nổ. Ảnh: CACC.
Công an làm việc với nữ giám đốc tặng bạn pháo hoa nổ. Ảnh: CACC.
Lên top