Nữ giám đốc lừa đảo 5 người muốn xuất khẩu lao động

Nguyễn Thị Lan Anh lừa đảo nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động. Ảnh: CACC
Nguyễn Thị Lan Anh lừa đảo nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động. Ảnh: CACC
Nguyễn Thị Lan Anh lừa đảo nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động. Ảnh: CACC
Lên top