Nữ giám đốc 29 tuổi chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của người lao động ở Hà Nội

Thân Thị Lý trực tiếp thu tiền của người lao động rồi chiếm đoạt. Ảnh: Y.Hưng
Thân Thị Lý trực tiếp thu tiền của người lao động rồi chiếm đoạt. Ảnh: Y.Hưng
Thân Thị Lý trực tiếp thu tiền của người lao động rồi chiếm đoạt. Ảnh: Y.Hưng
Lên top