Nữ doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỉ, thao túng cổ phiếu

Bị cáo Nguyễn Vân Giang (được tại ngoại) trong phiên sơ thẩm hôm nay. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Vân Giang (được tại ngoại) trong phiên sơ thẩm hôm nay. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Vân Giang (được tại ngoại) trong phiên sơ thẩm hôm nay. Ảnh: V.Dũng.
Lên top