Nữ đại tá công an rởm khoe "chồng cũ làm công an, chồng mới làm nhà báo"

Lan mặc bộ quân phục ngành công an, vay tiền và chiếm đoạt. Ảnh: Y.Hưng
Lan mặc bộ quân phục ngành công an, vay tiền và chiếm đoạt. Ảnh: Y.Hưng
Lan mặc bộ quân phục ngành công an, vay tiền và chiếm đoạt. Ảnh: Y.Hưng
Lên top