Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến sẽ giảm đi lại cho người dân

Việc nộp phạt trực tuyến sẽ giúp giảm thời gian đi lại, giảm nguy cơ lây nhiễm trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn ra.
Việc nộp phạt trực tuyến sẽ giúp giảm thời gian đi lại, giảm nguy cơ lây nhiễm trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn ra.
Việc nộp phạt trực tuyến sẽ giúp giảm thời gian đi lại, giảm nguy cơ lây nhiễm trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn ra.
Lên top