“Nóng” buôn lậu biên giới Mộc Bài - Tây Ninh

Trên con đường mòn biên giới kẻ chuyển người vượt biên sang casino, kẻ ngược lại chuyển hàng lậu vào nội địa. Ảnh: P.V
Trên con đường mòn biên giới kẻ chuyển người vượt biên sang casino, kẻ ngược lại chuyển hàng lậu vào nội địa. Ảnh: P.V
Trên con đường mòn biên giới kẻ chuyển người vượt biên sang casino, kẻ ngược lại chuyển hàng lậu vào nội địa. Ảnh: P.V