Nói lời sau cùng, Trầm Bê xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Lên top