Nói lời sau cùng tại toà, cựu Chủ tịch Liên Kết Việt xin giảm nhẹ hình phạt

Các bị cáo trong vụ án Liên Kết Việt tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Các bị cáo trong vụ án Liên Kết Việt tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Các bị cáo trong vụ án Liên Kết Việt tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Lên top