Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch PVTex cho rằng "không chủ động nhận hối lộ"

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Cường Ngô
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Cường Ngô
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Cường Ngô
Lên top