Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới

Lên top