Nổ súng khống chế đối tượng cản trở người thi hành công vụ

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Lên top