“Nổ” chi 10 tỉ để chạy dự án, một giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt

Ông Dương Tùng Linh nghe đọc quyết định xử phạt hành chính. Ảnh Nhật Hồ.
Ông Dương Tùng Linh nghe đọc quyết định xử phạt hành chính. Ảnh Nhật Hồ.
Ông Dương Tùng Linh nghe đọc quyết định xử phạt hành chính. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top