Ninh Bình: Tiêu hủy lô hàng đồ nhập ngoại trị giá gần 800 triệu đồng

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy đúng hình thức, quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: NT
Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy đúng hình thức, quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: NT
Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy đúng hình thức, quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: NT
Lên top