Ninh Bình: Một cán bộ trường Trung cấp sửa giấy xét nghiệm để qua chốt

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với bà Trần Thị Thủy vì sửa giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với bà Trần Thị Thủy vì sửa giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với bà Trần Thị Thủy vì sửa giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lên top