Ninh Bình: Kẻ xấu dùng chông sắt cắm đầy ruộng, phá máy gặt lúa

Anh Phan Công Tiếu và những thanh sắt thu được trên ruộng lúa. Ảnh: NT
Anh Phan Công Tiếu và những thanh sắt thu được trên ruộng lúa. Ảnh: NT
Anh Phan Công Tiếu và những thanh sắt thu được trên ruộng lúa. Ảnh: NT
Lên top