Những vụ án mạng vì tình ở đất Tây đô

Bị cáo Lực bị tuyên án tử hình vì giết em gái người tình.
Bị cáo Lực bị tuyên án tử hình vì giết em gái người tình.
Bị cáo Lực bị tuyên án tử hình vì giết em gái người tình.