Những trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông từ năm 2022

Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Lên top