Những thủ đoạn và con đường thẩm lậu thuốc tân dược vào Việt Nam

Nhiều vụ nhập lậu thuốc kháng sinh thế hệ mới được phát hiện. Ảnh: P.V
Nhiều vụ nhập lậu thuốc kháng sinh thế hệ mới được phát hiện. Ảnh: P.V