Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những thủ đoạn và con đường thẩm lậu thuốc tân dược vào Việt Nam

Nhiều vụ nhập lậu thuốc kháng sinh thế hệ mới được phát hiện. Ảnh: P.V
Nhiều vụ nhập lậu thuốc kháng sinh thế hệ mới được phát hiện. Ảnh: P.V