Những sai phạm dẫn đến nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM "xộ khám"

Lê Thị Thanh Tuyền - Nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM
Lê Thị Thanh Tuyền - Nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM
Lê Thị Thanh Tuyền - Nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM
Lên top