Những nhà thầu nào phải bồi thường ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Những đoạn đường trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng khiến 36 bị cáo vướng lao lý. Ảnh: LĐO
Những đoạn đường trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng khiến 36 bị cáo vướng lao lý. Ảnh: LĐO
Những đoạn đường trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng khiến 36 bị cáo vướng lao lý. Ảnh: LĐO
Lên top